Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen.School: 576 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep havo en havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.School: 576 leerlingen in 2019-2020.School: 576 leerlingen in 2019-2020.School: 549 leerlingen in 2018-2019.School: 549 leerlingen in 2018-2019.School: 554 leerlingen in 2017-2018.School: 554 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.School: 576 leerlingen in 2019-2020.School: 549 leerlingen in 2018-2019.School: 554 leerlingen in 2017-2018.
Hoe zijn de leerlingen die in 2018-2019 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 40,8% op het vwo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 59,1% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 23,2% op het vwo.School: van alle examenleerlingen zit 76,8% op het havo.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 23,2% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 76,8% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 20,7% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 79,3% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 25,3% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 74,7% op het havo.