Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen.School: 549 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep havo en havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.053 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.053 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.050 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 1.050 leerlingen in 2016-2017.School: 549 leerlingen in 2018-2019.School: 549 leerlingen in 2018-2019.School: 554 leerlingen in 2017-2018.School: 554 leerlingen in 2017-2018.School: 522 leerlingen in 2016-2017.School: 522 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.053 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.050 leerlingen in 2016-2017.School: 549 leerlingen in 2018-2019.School: 554 leerlingen in 2017-2018.School: 522 leerlingen in 2016-2017.
Hoe zijn de leerlingen die in 2017-2018 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 39,3% op het vwo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 59,8% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 20,7% op het vwo.School: van alle examenleerlingen zit 79,3% op het havo.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 20,7% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 79,3% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 25,3% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 74,7% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 37,5% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 62,5% op het havo.