Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Veiligheid - Vreedzame school
Vertrouwen en durf
Talentontwikkeling
Persoonlijk contact
Gezonde school
Wat is de missie/visie van de school?
Onze missie is om alle leerlingen op de Huibersschool, in deze wijk, in dit stukje Amsterdam te laten ervaren dat leren leuk is, dat het goed voor je is, dat je er wijzer door wordt, dat het je helpt om verder te komen, grip te krijgen op je omgeving en dat je kansen op een goede plek in de samenleving groter zijn als je goed je best doet op school.
Onze missie is dat het geven van goed onderwijs ervoor zorgt dat onze leerlingen gaan ‘houden van leren’ en dat ze dit hun hele verdere leven blijven doen.
Onze ervaring is dat de leerlingen op onze school leren dat kennis niet alleen uit boekjes of van websites komt, maar dat je vooral van en met elkaar leert, dat je eigen bijdrage daarin heel belangrijk is en dat je altijd, hoe klein je ook nog bent, rekening houdt met de mensen om je heen.
Onze wens is dat de ouders van onze leerlingen zich educatief en didactisch partner voelen en betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind.
Ons doel is dat we met elkaar een hechte leergemeenschap vormen, waarin ieder zijn inbreng en verantwoordelijkheden heeft. Vanuit deze professionele cultuur zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en doorstromen naar een vorm van voortgezet onderwijs, die recht doet aan hun talenten en mogelijkheden. Hierbij hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen en is het onze ambitie om hen zo hoog mogelijk in te laten uitstromen in het voortgezet onderwijs.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Dalton: De kernwaarden van Daltononderwijs vormen de basis van ons lesgeven. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, vrijheid in gebondenheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn onherroepelijk de drijfveren van ons handelen. Elk mens wil groeien, zich ontwikkelen en leren. De school zorgt voor brede ontwikkelingskansen voor kinderen en verbindt zich aan de ontwikkeling van de 21th-century skills: samenwerking, communicatie, ICT-wijs, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Op deze wijze leren met elkaar vergroten wij de kansen van onze leerlingen en vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school komen.
Talentontwikkeling: De school is een broedplaats voor creatief talent. Dit mag met de handen, met het hoofd, met de stem of op een andere talentvolle werkwijze vormgegeven worden. Kinderen leren bij ons te presenteren wat zij geleerd hebben. En dat is meer dan rekenen en taal alleen. Vreedzaam: De school is een leergemeenschap, waarin ieder zijn eigen plek heeft in een omgeving, die een goede sfeer uitstraalt. Dit vraagt om duidelijke afspraken en grenzen waarbinnen mensen elkaar aan durven spreken en feedback kunnen geven.
Vertrouwen & Durf : De school heeft eigenaarschap hoog in het vaandel staan, waardoor er met vertrouwen samen geleerd kan worden. Op basis van vertrouwen durf je stappen te zetten, durf en mag je fouten te maken. Elke stap die je zet, geeft je weer vertrouwen.
Persoonlijk: De school is kleinschalig en zeer overzichtelijk. De contacten tussen leerkracht en kind en leerkracht en ouder worden snel gelegd en daardoor makkelijk onderhouden. Elke nieuwe ouder wordt tijdens een persoonlijk gesprek ontvangen door de directie en leerkrachten.
Gezond : Gezondheid staat bij ons voorop. Dat betekent dat we veel bewegen, gezond eten en drinken op school en dit ook stimuleren in de wijk. Op school willen we dat alle leerlingen goed presteren, daar hoort ook een gezonde school bij. Om goed te kunnen presteren is het belangrijk goed te slapen, veel te bewegen en met mate te eten en te drinken. Wij stimuleren gezond en sportief gedrag.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
De Huibersschool is een interconfessionele Daltonbasisschool i.o.. Ouders, leerkrachten en leerlingen hebben verschillende culturele achtergronden en verschillende opvattingen over geloof en levensbeschouwing. In het vormgeven van onze identiteit is ons streven ieder mens te respecteren in zijn of haar religie en levensovertuiging. We vieren daarom gezamenlijk diverse religieuze feesten. Niet alleen aan de christelijke feestdagen, maar ook aan de islamitische, hindoeïstische en boeddhistische feestdagen besteden wij aandacht.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?