Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Veiligheid - Vreedzame school
Vertrouwen en durf
Talentontwikkeling
Persoonlijk contact
Gezonde school
Missie en visie
Onze missie is om alle leerlingen op de Huibersschool, in deze wijk, in dit stukje Amsterdam te laten ervaren dat leren leuk is, dat het goed voor je is, dat je er wijzer door wordt, dat het je helpt om verder te komen, grip te krijgen op je omgeving en dat je kansen op een goede plek in de samenleving groter zijn als je goed je best doet op school.
Onze missie is dat het geven van goed onderwijs ervoor zorgt dat onze leerlingen gaan ‘houden van leren’ en dat ze dit hun hele verdere leven blijven doen.
Onze ervaring is dat de leerlingen op onze school leren dat kennis niet alleen uit boekjes of van websites komt, maar dat je vooral van en met elkaar leert, dat je eigen bijdrage daarin heel belangrijk is en dat je altijd, hoe klein je ook nog bent, rekening houdt met de mensen om je heen.
Onze wens is dat de ouders van onze leerlingen zich educatief en didactisch partner voelen en betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind.
Ons doel is dat we met elkaar een hechte leergemeenschap vormen, waarin ieder zijn inbreng en verantwoordelijkheden heeft. Vanuit deze professionele cultuur zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en doorstromen naar een vorm van voortgezet onderwijs, die recht doet aan hun talenten en mogelijkheden. Hierbij hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen en is het onze ambitie om hen zo hoog mogelijk in te laten uitstromen in het voortgezet onderwijs.