Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Zie de bijlage: uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder ouders (november 2017). De normering is op een schaal van 0 tot 4. In een cijfer uitgedrukt waarderen ouders de school al jaren met een 7,9.
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden: