Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Toelichting van de school
NB: de gegevens m.b.t. wisselingen in niveau op het VO zijn nog niet compleet.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2015-2016?
Vergelijkingsgroep: 20,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 6,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 22,2% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 7,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 13,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 4,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 17,4% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 21,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 43,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,7% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,7% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 13,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,3% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,3% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 39,1% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,3% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 8,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 69,4% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-k.School: 66,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 45,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 56,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 19,1% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vwo.School: 50,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 50,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 37,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 6,2% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 49,5% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.School: 20,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo.School: 20,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 60,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2015-2016 in 2018-2019 terecht?
   
Vergelijkingsgroep: 3,9% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 85,1% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 10,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 90,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.
   
    
Hoeveel procent van de leerlingen zit zonder vertraging in het derde leerjaar?
Plaats in het voortgezet onderwijs in 2018-2019
Schooladvies in 2015-2016
vmbo-k
vmbo-(g)t
havo
havo / vwo
vwo
vmbo-(g)t
100%
100%
   
vmbo-(g)t / havo
 
100%
   
havo
  
100%
 
100%
havo / vwo
  
100%
100%
100%
vwo
   
0%
100%