Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
In januari en in juni worden in de groepen 1 t/m 7 de toetsen van het Cito afgenomen. 
Wij gebruiken de volgende toetsen:
Rekenen en Taal voor kleuters
Drie Minuten Test; AVI  (technische lezen)
Begrijpend lezen
Spelling en Werkwoord Spelling (v.a. groep 7)
Rekenen en Wiskunde
Naar aanleiding van de resultaten maken we een analyse. In deze analyse kijken we naar ons onderwijsaanbod; de werkwijze en de onderwijsbehoefte.