Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Op IKC de Paradijsvogel staat kwaliteit voorop! Wij bieden kwalitatief goede opvang en goed onderwijs. De opvang is ISO gecertificeerd en het onderwijs heeft in 2017 het predicaat Goed gekregen van de onderwijsinspectie. 
Kwaliteitsbeleid
Wij doen graag de goede dingen goed, zodat de kwaliteit van ons IKC blijft groeien. We hebben veel aandacht voor de professionaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers en werken volgens beproefde kwaliteitssystemen, beleid en protocollen. 
Kwaliteitsmetingen
Om de kwaliteit van onze opvang en ons onderwijs te meten en te verbeteren, gebruiken we verschillende evaluatie instrumenten:
- Uitslagen van methode gebonden toetsen.
- Uitslagen van CITO niet-methode gebonden toetsen; twee keer per jaar maken we vanuit het CITO kindvolgsysteem trendanalyses en dwarsdoorsneden.
- Jaarlijkse audits door het kwaliteitsteam van Les Petits en het bestuur van Jong Leren.
- Tevredenheidspeilingen onder personeel, ouders en kinderen en een jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van kinderen van groep (6), 7 en 8.
- Zelfevaluatie
- Uitstroom rapportage van de scholen voor Voortgezet Onderwijs waaruit blijkt of onze kinderen naar het door ons geadviseerde niveau uitstromen. Wij volgen kinderen nog drie jaar nadat zij ons IKC hebben verlaten.
Jaarplannen
Veranderingen en verbeteringen worden beschreven in een IKC-plan voor 4 jaar. Vanuit dit plan wordt ieder jaar een jaarplan gemaakt met daarin een evaluatie van het voorgaande leerjaar en de doelen voor het komende leerjaar. Bij de doelen staan bijbehorende activiteiten en benodigde nascholing omschreven. Zowel het IKC-plan als het jaarplan worden ter instemming aan de MR aangeboden. Ons IKC-plan en jaarplan is op te vragen bij de directeur.