Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
We bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0-13 jaar. We maken onderwijs op maat doordat wij met een zorgcoördinator van 0-13 jaar werken. Daarmee hebben wij een doorgaande lijn in de zorg die wij bieden. Daarnaast werken we met de pedagogen van de kinderopvangorganisatie en de zorg voor de kinderen bespreken wij met onderwijsconsulenten, schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts, etc.