Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Wij werken met methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen (CITO). Alle resultaten worden in ons leerlingvolgsysteem opgeslagen. Onze leerkrachten analyseren wat er nodig is voor elk kind om op koers te blijven. Er worden groepsplannen en indien nodig individuele plannen gemaakt, en die worden drie keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld.