Schoolklimaat en veiligheid
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Toelichting van de school
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Alleen als het kind lekker in z'n vel zit en goed naar school gaat, komt het tot leren. Daarom werken wij iedere dag aan een positief klimaat in de school en hebben wij veel aandacht voor elk individueel kind.