Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
De schooltijden onderbouw (groep 1 t/m 4) wijken af:
Woensdag: einde schooltijd 12.00 uur
Vrijdag     : 's middags vrij
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:30
12:00
 
13:15
15:15
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:30
12:00
 
13:15
15:15
 
-
 
Woensdag
-
 
08:30
12:15
 
-
-
 
-
 
Donderdag
-
 
08:30
12:00
 
13:15
15:15
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:30
12:00
 
13:15
15:15
 
-
 
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Traditionele schooltijden
middagpauze, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • In samenwerking met TSO Catharinaschool
In het schoolgebouw
Ja
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Toelichting bij dit onderwerp
Wij vinden het belangrijk dat er buitenschoolse opvang aangeboden wordt.  'IJsselkids Kinderopvang' biedt binnen onze school die opvang. Ook biedt IJsselkids opvang voor jongere kinderen in een kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) en/of peuterspeelzaal (voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden).
Naast 'IJsselkids Kinderopvang' zijn er ook andere opvangmogelijkheden binnen Haastrecht. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 starten twee andere organisaties een buitenschoolse kinderopvang: BSO 'Yellowbellies' en BSO 'Naar Buiten'. Op de onze website (www.catharina-school.nl) vindt u nadere informatie.
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2019-2020?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
19-10-2019
27-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019
05-01-2020
Voorjaarsvakantie
22-02-2020
01-03-2020
Paasvakantie
10-04-2020
13-04-2020
Meivakantie
25-04-2020
10-05-2020
Hemelvaartvakantie
21-05-2020
22-05-2020
Pinksteren
01-06-2020
01-06-2020
Zomervakantie
18-07-2020
30-08-2020
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
groepen 1 t/m 8
dinsdag en vrijdag
Toelichting bij dit onderwerp
De lessen bewegingsonderwijs worden verzorgd door onze vakleerkracht.
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
directie, leerkrachten en IB
op beschikbare dagen
op afspraak
Toelichting bij dit onderwerp
Voor een gesprek met ouders nemen wij graag de tijd. Voor schooltijd heeft de leerkracht geen mogelijkheid om met u een gesprek aan te gaan. Natuurlijk kunt u wel mededelingen over uw kind aan de leerkracht doorgeven. Voor een inhoudelijk gesprek over uw kind vragen wij u een afspraak te maken. Dit geldt ook als u de directie of de intern begeleider wilt spreken.
Houdt u rekening met het feit dat niet alle medewerkers dagelijks aanwezig en beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor de communicatie via de mail. De mail zien wij uitsluitend als een mogelijkheid mededelingen door te geven. Op onze website vindt u de mailadressen van onze medewerkers.