Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
De school vindt het belangrijk dat kinderen samenwerken daar waar nodig en zinvol; in de klas , maar ook buiten de klas. Het schoolgebouw met zijn flexibele wanden biedt deze mogelijkheid. Met name de onderbouwgroepen 1 t/m 3 werken nauw samen door activiteiten op elkaar af te stemmen. Groot voordeel is dat leerlingen op een natuurlijke manier doorstromen van kleuterbouw naar groep 3.
De groepenverdeling:
Groep 1      juf Mirjam Hoogendoorn en juf Monique Hoogendoorn
Groep 2      juf Anne Loes Oostendorp
Groep 3/4   juf Josefien Schoonderwoerd
Groep 4/5   juf Denice van den Heuvel
Groep 6/7   juf Linda van den IJssel en juf Lisanne de Mik
Groep 7/8   juf Melissa Westerink en juf Saskia Nobel
juf Linda van den IJssel wordt i.v.m. haar zwangerschap vervangen door juf Henriëtta van Gosliga.
intern begeleider en schoolopleider: juf Saskia Nobel
administratief medewerkster: Astrid de Graaf 
conciërge: Marjan Kats 

Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Spel en beweging / bewegingsonderwijs