Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
respect
samenwerken
waarderen
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Wij willen dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Het accent ligt niet alleen op de cognitieve ontwikkeling. Rekening houden met elkaar, samenwerken, samen spelen, fouten mogen maken, opnieuw beginnen en elkaar respecteren en accepteren. Wij praten hierover met kinderen. Wij zorgen voor een klimaat op school waarin kinderen zich prettig voelen. De basis voor ontwikkeling. Zo worden kinderen in de gelegenheid gesteld zich sociaal-emotioneel te ontwikkelen.  Wij geven leerlingen mede-verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Wij helpen ze bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Burgerschap en een creatief en cultureel onderwijsaanbod helpen daarbij.