Onderwijstijd
Toelichting van de school
De onderwijstijd wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van kinderen. Dit kan dus per kind, maar ook per groep verschillen.
De leerkrachten zetten de onderwijstijden om in een zgn. definitief 'werkrooster'. Het werkrooster is bepalende voor de dagelijkse werkzaamheden.
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
6 uur
  
4 u 20 min
  
4 u 20 min
  
4 uur
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
4 uur
  
5 u 20 min
  
6 u 30 min
  
6 u 15 min
  
6 u 15 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 30 min
  
5 uur
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 15 min
  
5 u 15 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
1 u 15 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 45 min
  
2 u 45 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
1 u 35 min
  
1 u 35 min
  
1 u 35 min
  
1 u 35 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 35 min
  
1 u 40 min
  
1 u 40 min
  
1 u 40 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 15 min
  
1 uur
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
1 uur
  
1 uur
 
 
Kringact. / ZW/Werkles
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 15 min
  
1 u 10 min
             
 
Schrijven
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 25 min
  
30 min
  
15 min
  
15 min
 
 
Pauze
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Taal/lees/schrijfact.
 
  
 
 
2 u 45 min
  
2 u 45 min
 
 
Lichamelijke ontwikkeling
 
  
 
 
6 uur
  
6 uur
 
 
Kennisgebieden
 
  
 
 
1 uur
  
1 uur
 
 
soc./emotionele ontwikkeling
 
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Kringactiviteit (soc. vorming, expressie/ taal)
 
  
 
 
6 u 30 min
  
6 u 30 min
 
 
Werkles (expressie,taal/lezen, etc)
 
  
 
 
6 uur
  
6 uur
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal