Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
De onderwijstijd wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van kinderen. Dit kan dus per kind, maar ook per groep verschillen.
De leerkrachten zetten de onderwijstijden om in een zgn. definitief 'werkrooster'. Het werkrooster is bepalende voor de dagelijkse werkzaamheden.