Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Regelmaat
Respect
Rust
Regie
Resultaat
Missie en visie
In het dagelijks werken met kinderen staan bij ons de 5 R-en centraal. Deze staan voor Rust (in de school), Regelmaat (in aanbod en werkwijze), Regie (van de leerkracht), R espect (medewerker, kinderen en ouders) en Resultaat (de opbrengsten, in de ruimste zin van het woord). Kinderen en leerkrachten gaan met plezier naar school. Plezier in leren en werken staan aan de basis van goed onderwijs. 
De school heeft een uitdaging: “Nog beter onderwijs geven in een rustige en veilige leeromgeving. Gedifferentieerd werken zodat we zoveel mogelijk onderwijs op maat kunnen bieden."