Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Wij komen altijd in actie als we zien of vermoeden dat een kind gepest wordt. Pesten is iets anders dan plagen. Plagen gebeurt tussen leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn. Het is niet altijd leuk, maar het is nooit bedreigend. Pesten is dat wél. Pesten gebeurt meermalen per week of per dag, gedurende een langere periode. De pestkop misbruikt zijn macht en het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd, geslagen, buitengesloten of er worden dingen van hem of haar afgepakt. Pesten vinden wij nooit acceptabel. Wij pakken het aan volgens het anti-pestprotocol van De Groeiling.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen. Op onze school houden enkele mensen zich in het bijzonder bezig met veiligheid en het tegengaan van pesten . De veiligheidscoördinator maakt samen met de schoolleiding en het team anti-pestbeleid en ziet erop toe dat dit wordt uitgevoerd. De interne contactpersoon is de vertrouwenspersoon voor de leerlingen en ouders in het geval van plagen, pesten, andere incidenten. Dit geldt ook als er klachten zijn waarmee leerlingen en ouders liever niet naar de schoolleiding gaan. Zo nodig verwijst de interne contactpersoon door naar de externe vertrouwenspersoon van De Groeiling. De bedrijfshulpverlener biedt kinderen en medewerkers hulp bij een ongeval, brand of ontruiming.

Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Anne Loes Oostendorp (anne-loes.oostendorp@degroeiling.nl)
Mevr. GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Tel: 088 - 308 31 00
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?