Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 
Toelichting van de school
Wij werken met een doorlopende lijn van (peuter)opvang naar onderwijs. Peuterspeelzaal Pippeloentje, onderdeel van IJsselkids Kinderopvang, verzorgt bij ons voorschoolse educatie voor peuters. Naast de peuterspeelzaal (voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden) biedt IJsselkids ook opvang voor jongere kinderen (0 tot 4 jaar).
Pippeloentje is ook in ons gebouw gehuisvest. Dat maakt de overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool eenvoudig.