Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De belangrijkste eindopbrengst van het onderwijs is dat elk kind goed in zijn vel zit en klaar is om op een nieuwe school de volgende groeistap te zetten. Bij het meten van onze eindopbrengsten speelt het kind dus een centrale rol. Hebben we voor ieder kind aangesloten bij datgene wat het kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De eindtoets van 'Route 8' helpt ons om daar zicht op te krijgen. We bekijken de resultaten altijd in perspectief. De ontwikkeling die een leerling tijdens zijn schoolperiode heeft doorgemaakt, ook in sociaal-emotioneel opzicht, zegt meer dan een score op zich. Daarnaast gebruiken we de resultaten op de eindtoets om ons onderwijs te evalueren: hebben wij er als school toe gedaan? Hierbij kijken we ook naar het niveau waarop kinderen hun ontwikkeling op school zijn gestart. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
 
School: 203,9School: 203,9School: 188,5School: 188,5School: 207,5School: 207,5School: 207,6School: 203,9School: 188,5School: 207,5Inspectie-ondergrens: 203,0Inspectie-ondergrens: 202,4Inspectie-ondergrens: 197,8 Inspectie-ondergrens: 197,0
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 0-100% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
16
14
17
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
9 %
8 %
7 %
Score
Score
Score
207,5
16 meetellende toetsscores
ROUTE 8
De school kiest ervoor om een aantal (<5) leerlingen in de gemiddelde score mee te tellen. Deze leerlingen zijn kort in Nederland (< 4 jr), kort op school (< 2 jr), zeer moeilijk lerend of hebben een VSO- of PrO-advies.
188,5
14 meetellende toetsscores
ROUTE 8
 
203,9
15 meetellende toetsscores
ROUTE 8
De school kiest ervoor om een aantal (<5) leerlingen in de gemiddelde score mee te tellen. Deze leerlingen zijn kort in Nederland (< 4 jr), kort op school (< 2 jr), zeer moeilijk lerend of hebben een VSO- of PrO-advies.