Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
School: 203,9School: 203,9School: 188,5School: 188,5School: 207,5School: 207,5School: 207,6School: 203,9School: 188,5School: 207,5Inspectie-ondergrens: 203,0Inspectie-ondergrens: 202,4Inspectie-ondergrens: 197,8Inspectie-ondergrens: 197,0
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De belangrijkste eindopbrengst van het onderwijs is dat elk kind goed in zijn vel zit en klaar is om op een nieuwe school de volgende groeistap te zetten. Bij het meten van onze eindopbrengsten speelt het kind dus een centrale rol. Hebben we voor ieder kind aangesloten bij datgene wat het kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De eindtoets van 'Route 8' helpt ons om daar zicht op te krijgen. We bekijken de resultaten altijd in perspectief. De ontwikkeling die een leerling tijdens zijn schoolperiode heeft doorgemaakt, ook in sociaal-emotioneel opzicht, zegt meer dan een score op zich. Daarnaast gebruiken we de resultaten op de eindtoets om ons onderwijs te evalueren: hebben wij er als school toe gedaan? Hierbij kijken we ook naar het niveau waarop kinderen hun ontwikkeling op school zijn gestart. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.