Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij bereiden kinderen hier goed op voor en beginnen daar op tijd mee. Eind groep 7 krijgen leerlingen een preadvies. Dit baseren we vooral op hun leerprestaties voor begrijpend lezen en rekenen gedurende hun schoolloopbaan. Daarnaast vormen inzet en werkhouding een belangrijk onderdeel. In groep 8 geven we informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en worden ouders in de gelegenheid gesteld zelf informatie in te winnen. Vóór 1 maart krijgen leerlingen een schooladvies. Het schooladvies wordt opgesteld in een overleg tussen leerkrachten, intern begeleider en directie. 
Als een kind op de eindtoets groep 8 boven verwachting scoort, heroverwegen wij het advies en passen het eventueel aan. Uiteraard doen we dit in overleg met de betreffende ouders.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 10,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 19,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 17,9% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 35,7% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 35,7% van de leerlingen kreeg havo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 5-10% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 28,6% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een havo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 21,4% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.vmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 6,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 10,7% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 19,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 18,8% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 9,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 18,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 6,7% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 6,7% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 26,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 20,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 20,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 20,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 5-10% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,7% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,7% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 20,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,7% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 13,3% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,7% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 13,3% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,7% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 6,7% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 13,3% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.vmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 25,2% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 5,2% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.School: 80,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 41,6% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 1,8% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 45,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 23,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.
 
Vergelijkingsgroep: 7,9% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.Vergelijkingsgroep: 48,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 2,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vwo.School: 20,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 60,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 20,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vwo.