Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 10,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 19,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 17,9% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 35,7% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 35,7% van de leerlingen kreeg havo advies.
Toelichting van de school
De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij bereiden kinderen hier goed op voor en beginnen daar op tijd mee. Eind groep 7 krijgen leerlingen een preadvies. Dit baseren we vooral op hun leerprestaties voor begrijpend lezen en rekenen gedurende hun schoolloopbaan. Daarnaast vormen inzet en werkhouding een belangrijk onderdeel. In groep 8 geven we informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en worden ouders in de gelegenheid gesteld zelf informatie in te winnen. Vóór 1 maart krijgen leerlingen een schooladvies. Het schooladvies wordt opgesteld in een overleg tussen leerkrachten, intern begeleider en directie. 
Als een kind op de eindtoets groep 8 boven verwachting scoort, heroverwegen wij het advies en passen het eventueel aan. Uiteraard doen we dit in overleg met de betreffende ouders.