Overstappers
Wat verstaan we onder overstappers?
Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van deze school gestart of ze hebben deze school eerder dan einde groep 8 verlaten.
Toelichting van de school
Soms krijgt de school leerlingen van een andere basisschool aangemeld. In het informatieve gesprek met de ouders/verzorgers van deze leerlingen geven wij aan dat plaatsing mogelijk is als de grootte van de betreffende groep dit toelaat. Meer dan 30 leerlingen in een groep vinden wij niet verantwoord. Wij schrijven de leerling dan niet in. In  voorkomende gevallen verwijzen wij naar de andere basisscholen in ons gebouw.
Bij de overstap naar onze school laten wij ons goed informeren door de school van herkomst. Het leerlingdossier wordt digitaal overgedragen. De kinderen geven wij altijd de gelegenheid een kijkje te nemen in hun nieuwe groep. Een wenochtend / wenmiddag wordt dan afgesproken. Het is onze ervaring dat kinderen zich snel thuis voelen in hun nieuwe schoolomgeving. 
Waar gaan de overstappers naartoe in 2018-2019?
BAO
SO
SBO
<5 leerlingen
 
0 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt van deze school de afgelopen jaren?
School: 0,7% van de leerlingen van deze school in 2018-2019 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2018-2019 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 2,4% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 0,8% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,4% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 0,7% van de leerlingen van deze school in 2018-2019 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2018-2019 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 0,8% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 5,0% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,4% van de leerlingen in 2016-2017 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 1,5% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 1,5% van de leerlingen van deze school in 2014-2015 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,8% van de leerlingen in 2014-2015 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
- Vergelijkingsgroep
Waar komen de overstappers vandaan in 2019-2020?
0 leerlingen
 
5 leerlingen
(3,4%)
<5 leerlingen
 
SBO
BAO
SO
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt naar deze school de afgelopen jaren?
School: 0,7% van de leerlingen naar deze school in 2019-2020 is afkomstig van een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,0% van de leerlingen in 2019-2020 is afkomstig van een Speciaal onderwijs school.School: 3,4% van de leerlingen naar deze school in 2019-2020 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2019-2020 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 8,6% van de leerlingen naar deze school in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 3,3% van de leerlingen naar deze school in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,4% van de leerlingen in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 2,5% van de leerlingen naar deze school in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
- Vergelijkingsgroep