Overstappers
Waar gaan de overstappers naartoe in 2018-2019?
BAO
SO
SBO
<5 leerlingen
 
0 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
Toelichting van de school
Soms krijgt de school leerlingen van een andere basisschool aangemeld. In het informatieve gesprek met de ouders/verzorgers van deze leerlingen geven wij aan dat plaatsing mogelijk is als de grootte van de betreffende groep dit toelaat. Meer dan 30 leerlingen in een groep vinden wij niet verantwoord. Wij schrijven de leerling dan niet in. In  voorkomende gevallen verwijzen wij naar de andere basisscholen in ons gebouw.
Bij de overstap naar onze school laten wij ons goed informeren door de school van herkomst. Het leerlingdossier wordt digitaal overgedragen. De kinderen geven wij altijd de gelegenheid een kijkje te nemen in hun nieuwe groep. Een wenochtend / wenmiddag wordt dan afgesproken. Het is onze ervaring dat kinderen zich snel thuis voelen in hun nieuwe schoolomgeving.