Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Wij vragen ons continu af: doen we de goede dingen én doen we de dingen goed. Op verschillende manieren verzamelen we daarom kwantitatieve en kwalitatieve informatie over het verloop van onze interne (onderwijs)processen, de resultaten van onze leerlingen en de mening van onze (professionele) samenwerkingspartners. Deze informatie analyseren we, proberen we met elkaar te duiden en vervolgens te vertalen naar verbetermaatregelen. Soms zijn dat kleine aanpassingen in afspraken, protocollen of planningen. Een ander keer leidt dit tot een intensief traject met als doel het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of het schoolbreed implementeren van nieuwe methodes of hulpmiddelen. Hierbij schakelen we als nodig externe deskundigen in om ons te begeleiden en scholen. 
We kiezen bij voorkeur oplossingen die ‘evidence based zijn’, oftewel: werkwijzen waarvoor bewijs beschikbaar is dat zij werken. Om dit te bepalen kijken we naar mogelijk wetenschappelijk bewijs, meningen van experts en inzichten van ‘ervaringsdeskundigen’ zoals onze eigen leerlingen en hun ouders, onze leerkrachten en collega scholen. Na het implementeren van verbeteringen, houden we met elkaar vinger aan de pols (volgens de PDCA-cyclus). Intensieve verbetertrajecten worden uitgebreid geëvalueerd. Onze werkwijzen en afspraken zijn vastgelegd in het ABC-boek. Zo zijn zij voor alle medewerkers toegankelijk.
Het team van De Vink heeft een hoge ambitie. De leerkrachten voelen zich met elkaar verantwoordelijk voor opbrengstgericht en kwalitatief hoogwaardig onderwijs en zijn hierop aanspreekbaar. Het team denkt actief en kritisch mee over plannen en ontwikkelingen en zet zich in voor het slagen er van. De verbeterthema's voor de periode 2019-2023 zijn vastgelegd in het Schoolplan. Deze thema's worden vervolgens verder uitgewerkt in Jaarplannen.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: