Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Als een leerkracht ziek is, zoeken we een invalleerkracht. Dit kan een invaller uit onze invalpool zijn of een collega-leerkracht. Bij het zoeken naar vervanging handelen wij volgens de stappen die we hebben beschreven in ons protocol 'Vervanging leerkracht bij ziekte of verlof'. Dit protocol kunt u vinden op onze website www.basisschooldevink.nl
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
  
 
Drama
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs