Personeelskenmerken
Toelichting van de school
 Het team van de Vink is evenwichtig en divers samengesteld in termen van leeftijd, geslacht, talent, levensbeschouwing/etniciteit en opleiding. 
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2019-2020?
Instelling: 13,8% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 24,6% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 24,6% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 33,3% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 3,6% van het personeel is 15-25 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Basisschool de Vink met 1 locatie.
 
 
Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de afgelopen jaren?
Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 40,6 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 40,6 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 40,4 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 40,4 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 39,4 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 39,4 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 42,3 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 42,3 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 41,1 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 41,1 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 40,6 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 40,4 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 39,4 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 42,3 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 41,1 jaar.
Hoe is de bemensing van de school in 2019-2020?
Hoeveel fte had de instelling beschikbaar de afgelopen jaren?
Instelling: 13,8 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 13,8 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 13,4 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 13,4 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 13,1 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 13,1 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 11,5 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 11,5 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 11,7 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 11,7 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 13,8 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 13,4 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 13,1 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 11,5 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 11,7 fte beschikbaar in 2015-2016.
 
Instelling
Wat is het totale beschikbare aantal fte voor de instelling?
13,8
Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld?
0,7
Hoeveel medewerkers heeft de instelling?
20
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte in 2019-2020?
 
Aantal fte
 
Percentage
 
Instelling
 
Instelling
Onderwijzend personeel
12,1
 
87,7%
Direct ondersteunend personeel
1,0
 
7,2%
Management
0,7
 
5,1%
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2019-2020?
 
Percentage man
Percentage vrouw
Onderwijzend personeel
16,5 %
83,5 %
Direct ondersteunend personeel
100,0 %
 
Management
 
100,0 %
Totaal
21,7 %
78,3 %
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2019-2020?
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 16,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 16,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 16,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 16,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 17,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 17,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 18,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 18,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 16,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 16,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 17,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 18,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.
16,7