Waardering Inspectie
Toelichting van de school
De Inspectie voor het Onderwijs beoordeelt de onderwijskwaliteit van de Vink over het geheelgenomen als voldoende. Op een tweetal standaarden scoort onze school goed. Het gaat hier om het leerstofaanbod en het pedagogisch klimaat. Verder verdient de Vink volgens de Onderwijsinspectie waardering voor de relatief hoge eindresultaten afgezet tegen de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Daarbij is er sprake van een degelijke zorgstructuur en lijkt de veiligheid op school voldoende gewaarborgd.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: