Overstappers
Wat verstaan we onder overstappers?
Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van deze school gestart of ze hebben deze school eerder dan einde groep 8 verlaten.
Toelichting van de school
De Vink heeft, in vergelijking met het gemiddelde van alle scholen in Nederland, relatief weinig tussentijdse overstappers. Ook maken minder leerlingen dan gemiddeld de overstap van onze school naar het speciaal (basis)onderwijs.
Waar gaan de overstappers naartoe in 2018-2019?
BAO
SO
SBO
<5 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt van deze school de afgelopen jaren?
School: 0,9% van de leerlingen van deze school in 2018-2019 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,3% van de leerlingen in 2018-2019 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 1,4% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,3% van de leerlingen in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 0,5% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,2% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 0,4% van de leerlingen van deze school in 2014-2015 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,2% van de leerlingen in 2014-2015 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 0,4% van de leerlingen van deze school in 2018-2019 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2018-2019 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 0,9% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 0,9% van de leerlingen van deze school in 2014-2015 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,4% van de leerlingen in 2014-2015 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 0,9% van de leerlingen van deze school in 2018-2019 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,8% van de leerlingen in 2018-2019 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 3,6% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 3,2% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,4% van de leerlingen in 2016-2017 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 3,3% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 3,6% van de leerlingen van deze school in 2014-2015 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,8% van de leerlingen in 2014-2015 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
- Vergelijkingsgroep
Waar komen de overstappers vandaan in 2019-2020?
0 leerlingen
 
9 leerlingen
(3,9%)
0 leerlingen
 
SBO
BAO
SO
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt naar deze school de afgelopen jaren?
School: 0,5% van de leerlingen naar deze school in 2016-2017 is afkomstig van een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,0% van de leerlingen in 2016-2017 is afkomstig van een Speciaal basisonderwijs school.School: 3,9% van de leerlingen naar deze school in 2019-2020 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,9% van de leerlingen in 2019-2020 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 4,0% van de leerlingen naar deze school in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 5,3% van de leerlingen naar deze school in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,4% van de leerlingen in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 4,6% van de leerlingen naar deze school in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 2,3% van de leerlingen naar deze school in 2015-2016 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,8% van de leerlingen in 2015-2016 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
- Vergelijkingsgroep