Profiel van de school
Toelichting van de school
Huizermaat is een school met veel persoonlijke aandacht, waar de leerlingen zich gekend en geaccepteerd voelen. Onder persoonlijke aandacht verstaan we ook de zorgvuldige begeleiding van de leerlingen. Het met elkaar omgaan op basis van onderling vertrouwen, respect en optimisme ten aanzien van ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. 
Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties, waar we kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en waar op elk niveau excelleren wordt gestimuleerd. Dat we de lat hoog leggen is zichtbaar op onze kwaliteits- en opbrengstenkaarten. We behalen een hoog rendement door de aandacht voor optimale kennisontwikkeling. In de bovenbouw behoren we al jaren tot de top met examenresultaten die ruim boven het landelijk gemiddelde liggen.
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
uitstekende prestaties
onderwijs op maat
persoonlijke aandacht
begaafdheids-profielschool
Excellente School
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?