Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Huizermaat is trots op het veilige pedagogisch klimaat van de school, waaraan het dubbelmentoraat een grote bijdrage levert.
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2019-2020?
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,7School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,7
Aantal leerlingen: 1313 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 472
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2019-2020, uitgesplitst naar onderwijssoort?
 
Schoolklimaat
Veiligheid
brj
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 8,3
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,7
vmbo-(g)t
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,8
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,8
havo
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,3
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,6
vwo
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,6
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,8
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2019-2020, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,0
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,3
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,7
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,8
(* 26% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,3
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,7
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,8
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,8
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,6
helemaal niet
 
School
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Vensters
  
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid op het brj van de school in 2019-2020, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,5
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,4
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,6
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,6
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,5
(* 29% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,6
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,8
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,7
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,8
helemaal niet
 
School (brj)
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid op het vmbo-(g)t van de school in 2019-2020, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,7
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,6
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,2
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,4
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,3
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,2
(* 10% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,2
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,8
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,9
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,9
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,6
helemaal niet
 
School (vmbo-(g)t)
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid op het havo van de school in 2019-2020, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,7
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,2
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,3
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,2
(* 26% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,6
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,8
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,8
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,4
helemaal niet
 
School (havo)
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid op het vwo van de school in 2019-2020, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,5
(* 28% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,8
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,9
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,9
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,7
helemaal niet
 
School (vwo)
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Vensters
Wat is het veiligheidsbeleid van de school?
Klik op het icoon:
Welk anti-pestprogramma wordt uitgevoerd op de school?
mentoraatprogramma
Binnen het mentoraatprogramma wordt serieus aandacht besteed aan hoe de leerlingen met elkaar omgaan. Pestgedrag speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Deze school heeft geen anti-pestcoördinator.
Zie voor meer informatie onze site: www.huizermaat.nl