Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,6School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,5
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 1285 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 320
Bron: Vensters
Toelichting van de school
Huizermaat is trots op het veilige pedagogisch klimaat van de school, waaraan het dubbelmentoraat een grote bijdrage levert.