Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2019-2020?
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,7School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,7
Aantal leerlingen: 1313 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 472
Bron: Vensters
Toelichting van de school
Huizermaat is trots op het veilige pedagogisch klimaat van de school, waaraan het dubbelmentoraat een grote bijdrage levert.