Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
Huizermaat is sinds 2009 keurmerk opleidingsschool. Het keurmerkverslag is toegevoegd.
De opbrengstenkaart 2013 van de onderwijsinspectie is als bijlage toegevoegd.
Huizermaat heeft sinds november 2017 het predicaat Excellente School. Het predicaat geldt voor alle drie de afdelingen: mavo, havo en vwo.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Keurmerk opleidingsschool
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Amsterdam

Huizermaat leidt in nauwe samenwerking met enkele lerarenopleidingen een groot deel het eigen personeel op.


Versterking van onze positie op de arbeidsmarkt is een van de doelen van de opleidingsschool en heeft er inmiddels toe geleid dat ruim 25% van onze docenten mede door Huizermaat zelf opgeleid is. Dit ‘kweekvijvereffect’ levert gemotiveerde en vakkundige collega’s op. Huizermaat heeft door deze ‘eigen’ lerarenopleiding geen lerarentekort.
Huizermaat blijft de docenten zoveel mogelijk in eigen beheer op te leiden.
Opbrengstenkaart 2013
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Onderwijsinspectie
Huizermaat monitort middels onze kwaliteitsjaarkalender voortdurend onder andere alle indicatoren die de inspectie van belang acht voor het onderwijs.
Dit kwaliteitsbeleid breiden we eventueel jaarlijks uit met nieuwe relevante indicatoren.
Begaafdheidsprofielschool
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
Huizermaat is in 2014 doormiddel van certificering toegetreden tot de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen.
In het schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met TalentHZM, een onderwijsconcept speciaal ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De Vereniging Begaafdheidsprofielscholen geeft ons hierbij informatie en steun.
We gaan voort op de ingeslagen weg.
Excellente school
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
Huizermaat heeft in november 2017 het predicaat Excellente School gekregen.
Om de twee jaar vindt visitatie plaats en wordt beoordeeld of Huizermaat het predicaat kan voortzetten.
Huizermaat evalueert intern voortdurend om het onderwijs en de begeleiding te verbeteren.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?