Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Toelichting van de school
Huizermaat is sinds 2009 keurmerk opleidingsschool. Het keurmerkverslag is toegevoegd.
De opbrengstenkaart 2013 van de onderwijsinspectie is als bijlage toegevoegd.
Huizermaat heeft sinds november 2017 het predicaat Excellente School. Het predicaat geldt voor alle drie de afdelingen: mavo, havo en vwo.