Schoolondersteuningsprofiel
Welke ondersteuning biedt deze school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Toelichting van de school
Op Huizermaat definiëren wij ondersteuning voor leerlingen als het totaal van maatregelen dat de school treft om alle leerlingen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. We noemen dit de primaire ondersteuning. Daarbij passen o.a. termen als onderwijsvisie, manier van lesgeven, pedagogisch klimaat en wijze van omgaan met elkaar. Daarnaast onderscheiden wij de zogenaamde secundaire ondersteuning: allerlei vormen van extra hulp en aandacht voor leerlingen die om welke reden dan ook problemen hebben die het leren in de weg staan.