Schoolplan
Toelichting van de school
Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties, waar we kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en waar op elk niveau excelleren wordt gestimuleerd. De uitstekende prestaties zijn zichtbaar op onze kwaliteits- en opbrengstenkaarten. Die zijn zichtbaar op onze website onder ‘vensters voor verantwoording’. We behalen een hoog rendement door de aandacht voor optimale kennisontwikkeling. 
Wat is het schoolplan van de school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden