Doorstroom binnen de school
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2016-2019)
Inspectienorm: 95,1% van de onderbouw leerlingen.School: 99,6% van de onderbouw leerlingen.
Toelichting van de school
Huizermaat wil leerlingen op de goede plek plaatsen en doublures zoveel mogelijk beperken. In vaklessen, mentorlessen en individuele gesprekken wordt hier met gezamenlijke inzet naar gestreefd. De doorstroom in de onderbouw is uitstekend. De school wil tegelijkertijd leerlingen kansen bieden waardoor zitten blijven voor een leerling soms toch nuttig is. Dit is te zien aan de gegevens doorstroom in de bovenbouw havo en vwo.