Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 1.141 leerlingen.School: 1.313 leerlingen.
Toelichting van de school
Huizermaat is er afgelopen jaren in geslaagd, ondanks de lichte daling vanuit het basisonderwijs, het leerlingenaantal te laten stijgen. Dit houdt in dat het marktaandeel binnen de gemeente Huizen afgelopen jaren sterk is toegenomen. Tevens heeft de toename van leerlingen uit de regio ervoor gezorgd dat de voorgecalculeerde daling van het aantal leerlingen niet heeft plaatsgevonden.