Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen.School: 1.285 leerlingen.
Toelichting van de school
Huizermaat is er afgelopen jaren in geslaagd, ondanks de sterke daling van ongeveer 25 procent vanuit het basisonderwijs, het leerlingenaantal te laten stijgen. Dit houdt in dat het marktaandeel binnen de gemeente Huizen afgelopen jaren sterk is toegenomen. Tevens heeft de toename van leerlingen uit de regio ervoor gezorgd dat de voorgecalculeerde daling van het aantal leerlingen niet heeft plaatsgevonden.