Personeel
Toelichting van de school
Het ziekteverzuim van het Goois Lyceum is al jaren lager dan landelijk gemiddeld en het streefpercentage vanuit de overheid en schommelt rond de 3,5 procent. De vanuit de overheid geïmporteerde informatie die hier zichtbaar is betreft het ziekteverzuim van de hele Gooise Scholen Federatie (waar het Goois Lyceum als één van acht scholen deel vanuit maakt)
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,9% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 29,5% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,4% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 21,1% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,9% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 3,2% van het personeel is 15-25 jaar.Instelling: 2,8% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 29,8% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 27,6% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 20,3% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 18,1% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 1,4% van het personeel is 15-25 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling: Gooise Scholenfederatie vwo, havo, vmbo met 6 vestiging(en).
Voor de personeelsgegevens zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van instellingsamenstelling. Deze instelling valt in het meest recente jaar in de vergelijkingsgroep vmbo-bk(g)t havo vwo.
Wat is de leeftijdsverdeling van het directe personeel in 2018-2019?
Wat is de leeftijdsverdeling van het indirecte personeel in 2018-2019?
Wat is de opbouw van het personeel per functie in 2018-2019?
  
Aantal fte
Percentage
 
Onbekend
 
437,5
100,0%
 
Hoeveel fte's zijn er werkzaam in 2018-2019?
 
Direct
 
Indirect
 
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Wat is het aantal fte voor de instelling?
      
Wat is het percentage mannen?
NaN
50%
 
NaN
53%
 
Wat is het percentage vrouwen?
NaN
50%
 
NaN
47%
 
Wat is de gemiddelde leeftijd?
      
Wat was het ziekteverzuim van de instelling de afgelopen jaren?
  
2016
 
2017
 
2018
 
  
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Verzuimpercentage
 
5,12%
5,33%
 
4,63%
5,48%
 
7,18%
5,81%
 
Meldingsfrequentie
 
1,51
1,40
 
1,45
1,30
 
1,15
1,32
 
Voor de verzuimgegevens zijn de vergelijkingsgroepen afkomstig van VOION. Deze instelling valt in het meest recente jaar in de vergelijkingsgroep vmbo/havo/vwo.
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2018-2019?
11,6
Vergelijkingsgroep: 11
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 11,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 11,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 11,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 11,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 11,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 11,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 11,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 11,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 11,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017. Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 11,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 11,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.