Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,7School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,4
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 1282 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 267
Bron: Vensters
Toelichting van de school
Incidenten worden zoveel mogelijk binnen de school opgelost. De afdelingsleider en de mentor zijn hiervoor de aangewezen personen.