Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
Het Goois Lyceum heeft het predicaat Excellent verkregen voor Havo en voor Vwo.
In de bijlagen de conclusies van de jury.
Daarnaast vinden regelmatig visitaties plaats, bijvoorbeeld in het kader van de Opleidingsschool, vanuit de Stichting Technasium en binnen de Gooise Scholenfederatie.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Keurmerk opleidingsschool
Omschrijving evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Hogeschool Utrecht , instituut Archimedes

De resultaten van de externe evaluatie:
De auditcommissie constateert dat er heel veel ontwikkelingen in gang zijn gezet op het Goois Lyceum, het technasium, het versterkt gymnasium, het vormgeven van de maatschappelijke stages en het opleiden in de school. De open sfeer waarin de audit plaatsvindt is bijzonder prettig. De auditcommissie constateert dat er voor studenten veel te leren valt op Het Goois Lyceum. De zorg die wij hierbij uitspreken is dat veel nog niet geformaliseerd is. Blijven functies bestaan, is voldoende facilitering mogelijk voor bepaalde spilfuncties als die van schoolopleider. Veel acties zijn helder verwoord in o.a. het portfolio, maar de acties behoeven verdere invulling, bijvoorbeeld door wie, en hoe, een verder uitgewerkte PDCA cyclus (plan, do, check, act). Positief is ook dat er n.a.v. evaluaties verbeteringen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld bij de programmering van bijeenkomsten van de schoolgroepen t.o.v. vorig jaar.

Informatie over deze evaluatie is interessant voor:
Ouders

De reden voor de externe evaluatie:
Kwaliteitsbewaking

Op welke manier is er gewerkt tijdens deze externe evaluatie:
Door het opstellen van een portfolio, waarin de huidige status van het opleiden in de school is weergegeven. Tijdens de audit waarin de commissie heeft gesproken met de rector, de schoolopleiders, studenten en een docent die stagiaires begeleid is het portfolio uitgebreid bevraagd.

Meer informatie over de externe evaluatie:
website Keurmerk Opleidingsschool HU
- Visie richting Academische Opleidingsschool helder krijgen - Stageplaatsen/stagiaires koppelen aan de infrastructuur/schoolorganisatie – aan teams of secties in plaats van alleen aan individuele docenten. - Leerwerktaken verbinden met onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling
Technasium Review
Omschrijving evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
CIIO in opdracht van de Stichting Technasium

De resultaten van de externe evaluatie:
Het Goois Lyceum heeft op gestructureerde wijze een goede start gemaakt met het technasium. Een duidelijke keuze, een gedegen, planmatige aanpak, goede betrokkenheid van de O&O-docenten zijn ingrediënten voor dit succes. Het feit dat veel nieuwe leerlingen kiezen voor technasium, en ook de bouw van de nieuwe werkplaats, leveren daarbovenop nog extra motivatie.

Informatie over deze evaluatie is interessant voor:
Ouders van leerlingen die willen kiezen voor het Technasium.

De reden voor de externe evaluatie:
Kwaliteit en herkenbaarheid zijn belangrijk voor het technasium. Om de kwaliteit op de scholen te bewaken en te stimuleren is een bepaalde werkwijze ontwikkeld. Elk nieuw technasium krijgt na een voorbereidinsperiode het predikaat technasium voor vier jaar toegekend door het bestuur. In die eerste vier jaar wordt er jaarlijks een Technasium Review of een adviesgesprek gehouden waarbij de ontwikkelingen op de school worden geëvalueerd en beoordeeld.Na vier jaar vindt er een Technasium Audit plaats op basis waarvan het predikaat opnieuw voor vier jaar wordt toegekend.

Op welke manier is er gewerkt tijdens deze externe evaluatie:
De Technasium Reviews worden gehouden door een onafhankelijke externe auditor. Voorafgaand aan het onderzoek heeft de auditor een uitgebreide informatieset ontvangen, met daarin o.a. de zelfevaluatie van de school.

Meer informatie over de externe evaluatie:
website Technasium
- Verhogen van het percentage meisjes op het technasium. - Het verder betrekken van de vakdocenten bij het Technasium. - Het ontwikkelen van de contacten met het Hoger Onderwijs, in samenwerking met het netwerk
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?