Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Toelichting van de school
Het Goois Lyceum heeft het predicaat Excellent verkregen voor Havo en voor Vwo.
In de bijlagen de conclusies van de jury.
Daarnaast vinden regelmatig visitaties plaats, bijvoorbeeld in het kader van de Opleidingsschool, vanuit de Stichting Technasium en binnen de Gooise Scholenfederatie.