Schoolondersteuningsprofiel
Welke ondersteuning biedt deze school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Toelichting van de school
Uitgangspunt van het Goois Lyceum ten aanzien van alle leerlingen is het aanbieden van passend en uitdagend onderwijs. Wanneer blijkt dat een leerling zijn schoolloopbaan niet zelfstandig kan doorlopen dan mag deze rekenen op begeleiding binnen de mogelijkheden van de school. Deze begeleiding is erop gericht de verstandelijke vermogens zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Bij problemen van meer specifieke aard kan de school externe hulp inschakelen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.