Schoolplan
Toelichting van de school
Op het Goois Lyceum zijn we Gedreven, Ondernemend, Opbouwend, Inspirerend en Samenwerkend (GOOIS). Lees in ons schoolplan alles over de speerpunten 2016-2020! Dit plan geeft aan waar het Goois zich, op basis van literatuur (onder andere het baanbrekende onderzoek van Johan Hattie) en een zeer uitgebreid brainstormtraject met personeelsleden, leerlingen, ouders en externe gasten (zoals decanen uit het Hoger Onderwijs en medewerkers van het CITO) de komende jaren op richt. Belangrijke speerpunten zijn meer formatief toetsen (gericht op feedback), het scheppen van meer keuzevrijheid voor leerlingen en het maken van een nog meer gefundeerde keuze voor het onderwijs / de carrière na de middelbare school.
Wat is het schoolplan van de school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden