Doorstroom naar vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Het beeld van wat leerlingen die het Goois Lyceum verlaten gaan doen lijkt sterk op het landelijke beeld. Landelijk zijn zorgwekkende cijfers beschikbaar over de uitval van eerstejaars studenten. Daarom investeren we op het Goois Lyceum vanaf schooljaar 2016-2017 extra in Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), zodat leerlingen een meer gefundeerde keuze te maken, hetgeen de slaagkansen in het Hoger Onderwijs vergroot.
Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
33,3% van de havo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.54,3% van de havo-leerlingen kwam op het hbo terecht.12,3% van de havo-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs.20,7% van de vwo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.75,0% van de vwo-leerlingen kwam op het wo terecht.4,3% van de vwo-leerlingen kwam op het hbo terecht.
Waar kwamen de havo leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de vwo leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
 
    
Vergelijkingsgroep: 4,9% kwam op het vo terecht.Vergelijkingsgroep: 74,6% kwam op het hbo terecht.Vergelijkingsgroep: 17,6% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.School: 12,3% gaat verder in het voortgezet onderwijs.School: 54,3% kwam op het hbo terecht.School: 33,3% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.
 
Vergelijkingsgroep: 8,7% kwam op het hbo terecht.Vergelijkingsgroep: 73,2% kwam op het wo terecht.Vergelijkingsgroep: 18,0% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.School: 4,3% kwam op het hbo terecht.School: 75,0% kwam op het wo terecht.School: 20,7% kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.
 
Wat was de situatie na één jaar van de havo leerlingen die examen deden in 2016-2017?
 
Wat was de situatie na één jaar van de vwo leerlingen die examen deden in 2016-2017?
 
Plaats de muis op een balkje in het staafdiagram om meer informatie te zien.
 
Plaats de muis op een balkje in het staafdiagram om meer informatie te zien.
 
Vergelijkingsgroep: 1,0% is in 2017-2018 in het voortgezet onderwijs verder gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.Vergelijkingsgroep: 5,0% is in 2017-2018 in het voortgezet onderwijs verder gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.School: 2,7% is in 2017-2018 in het voortgezet onderwijs verder gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.School: 12,0% is in 2017-2018 in het voortgezet onderwijs verder gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 2,4% is in 2017-2018 naar het mbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 1,3% is in 2017-2018 naar het mbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.Vergelijkingsgroep: 7,7% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.Vergelijkingsgroep: 12,7% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 63,4% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 5,3% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.School: 12,0% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.School: 56,0% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.
 
Vergelijkingsgroep: 1,2% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 7,8% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 1,1% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.School: 8,0% is in 2017-2018 naar het hbo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.Vergelijkingsgroep: 2,5% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.Vergelijkingsgroep: 12,3% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.Vergelijkingsgroep: 70,7% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.School: 5,7% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 uitgestroomd.School: 11,4% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 geswitcht van vakgebied.School: 71,6% is in 2017-2018 naar het wo gegaan en in 2018-2019 in hetzelfde vakgebied gebleven.