Doorstroom naar vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Het beeld van wat leerlingen die het Goois Lyceum verlaten gaan doen lijkt sterk op het landelijke beeld. Landelijk zijn zorgwekkende cijfers beschikbaar over de uitval van eerstejaars studenten. Daarom investeren we op het Goois Lyceum vanaf schooljaar 2016-2017 extra in Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB), zodat leerlingen een meer gefundeerde keuze te maken, hetgeen de slaagkansen in het Hoger Onderwijs vergroot.
Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2017-2018 terecht?
33,3% van de havo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.54,3% van de havo-leerlingen kwam op het hbo terecht.12,3% van de havo-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs.20,7% van de vwo-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.75,0% van de vwo-leerlingen kwam op het wo terecht.4,3% van de vwo-leerlingen kwam op het hbo terecht.