Doorstroom binnen de school
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2016-2019)
Inspectienorm: 95,5% van de onderbouw leerlingen.School: 98,9% van de onderbouw leerlingen.
Toelichting van de school
De doorstroom is op het Goois Lyceum uitstekend te noemen. Leerlingen die doubleren, afstromen naar een lager niveau of zakken voor het examen vormen een uitzondering. De kans dat een leerling een diploma haalt op het niveau van het hoogst gegeven advies van de basisschool is bij ons bovengemiddeld groot.
Hierbij geldt ons uitgangspunt dat we het beste uit alle leerlingen willen halen waarbij we wel realistisch kijken naar de mogelijkheden. Onze intensieve begeleiding zorgt ervoor dat ouders hierbij altijd snel betrokken worden.