Examencijfers
Toelichting van de school
Het Goois Lyceum scoort de laatste jaren boven het landelijk gemiddelde.
Om dit te ondersteunen zijn onze 'onderwijsresultaten 2017' (vanuit de Inspectie op het Onderwijs) bijgevoegd als bijlage.
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 6,7 op het vwo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het havo.School: 6,9 op het vwo.School: 6,7 op het havo.
Wat waren de gemiddelde eindcijfers van de school de afgelopen jaren?
6,9 op het vwo in 2018-2019.6,7 op het havo in 2018-2019.6,9 op het vwo in 2017-2018.6,6 op het havo in 2017-2018.6,9 op het vwo in 2016-2017.6,7 op het havo in 2016-2017.
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per onderwijssoort de afgelopen jaren?
 
2016-2017
 
2017-2018
 
2018-2019
 
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
havo
6,6
6,7
6,7
 
6,5
6,5
6,6
 
6,7
6,6
6,7
 
vwo
6,8
6,9
6,9
 
6,8
6,8
6,9
 
6,8
6,8
6,9
 
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per vak in 2018-2019?
 
Schoolexamen
 
Centraal examen
 
Eindcijfer
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
havo
6,7
6,5
 
6,6
6,3
 
6,7
6,5
Aardrijkskunde
6,2
6,3
 
5,9
6,3
 
6,2
6,3
Biologie
6,3
6,2
 
6,5
6,0
 
6,5
6,1
Culturele en kunstzinnige vorming
7,7
7,0
    
7,7
7,0
Duitse taal en literatuur
6,3
6,3
 
6,1
5,9
 
6,3
6,2
Economie
6,4
6,2
 
6,7
6,2
 
6,5
6,2
Engelse taal en literatuur
6,9
6,6
 
7,2
6,8
 
7,0
6,8
Filosofie
6,8
6,6
 
7,1
6,3
 
7,0
6,5
Franse taal en literatuur
6,4
6,4
 
5,7
5,9
 
6,2
6,1
Geschiedenis
6,3
6,3
 
6,5
6,3
 
6,4
6,3
Maatschappijleer
7,1
6,8
    
7,1
6,8
Management en organisatie
6,4
6,2
 
6,2
6,2
 
6,3
6,2
Muziek
7,4
6,9
 
6,8
6,3
 
7,2
6,6
Natuurkunde
6,3
6,3
 
6,5
6,4
 
6,5
6,4
Nederlandse taal en literatuur
6,5
6,4
 
6,4
6,2
 
6,5
6,3
Onderzoek en ontwerpen (beschikking 2007)
6,7
6,9
    
6,7
6,9
Scheikunde
6,4
6,2
 
6,3
6,5
 
6,4
6,4
Spaanse taal en literatuur (elementair)
7,1
6,9
    
7,1
6,9
Tekenen
7,0
6,8
 
5,9
6,1
 
6,6
6,5
Wiskunde A
6,3
6,3
 
7,0
6,5
 
6,7
6,4
Wiskunde B
6,1
6,3
 
7,0
6,7
 
6,6
6,5
vwo
6,8
6,8
 
6,8
6,5
 
6,9
6,7
Aardrijkskunde
6,1
6,6
 
5,7
6,3
 
6,1
6,5
Biologie
6,5
6,5
 
6,6
6,2
 
6,6
6,4
Duitse taal en literatuur
6,5
6,5
 
6,3
6,3
 
6,4
6,4
Economie
6,5
6,5
 
6,6
6,4
 
6,6
6,4
Engelse taal en literatuur
7,1
7,0
 
7,3
7,0
 
7,2
7,0
Filosofie
6,9
6,9
 
7,4
6,6
 
7,2
6,8
Franse taal en literatuur
6,6
6,7
 
6,5
6,4
 
6,6
6,6
Geschiedenis
6,5
6,7
 
6,4
6,3
 
6,5
6,5
Griekse taal en cultuur
6,4
6,8
 
6,9
6,7
 
6,6
6,8
Latijnse taal en cultuur
6,9
6,6
 
7,3
6,7
 
7,1
6,7
Maatschappijleer
7,3
7,1
    
7,3
7,1
Management en organisatie
7,1
6,6
 
7,0
6,3
 
7,1
6,5
Muziek
7,1
7,3
 
6,3
6,5
 
6,7
6,9
Natuurkunde
6,9
6,6
 
7,0
6,6
 
7,0
6,6
Nederlandse taal en literatuur
6,4
6,7
 
6,2
6,2
 
6,3
6,5
Onderzoek en ontwerpen (beschikking 2007)
7,4
7,5
    
7,4
7,5
Scheikunde
6,6
6,5
 
6,8
6,5
 
6,8
6,6
Spaanse taal en literatuur (elementair)
7,9
7,3
    
7,9
7,3
Tekenen
6,7
7,0
 
6,7
6,8
 
6,8
6,9
Wiskunde A
6,7
6,6
 
7,5
6,9
 
7,2
6,8
Wiskunde B
6,9
6,7
 
7,7
7,0
 
7,3
6,9
Wiskunde C
7,4
6,5
 
7,6
6,3
 
7,7
6,5
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?