Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen.School: 1.268 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep havo en havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.School: 1.268 leerlingen in 2019-2020.School: 1.268 leerlingen in 2019-2020.School: 1.282 leerlingen in 2018-2019.School: 1.282 leerlingen in 2018-2019.School: 1.263 leerlingen in 2017-2018.School: 1.263 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.School: 1.268 leerlingen in 2019-2020.School: 1.282 leerlingen in 2018-2019.School: 1.263 leerlingen in 2017-2018.
Hoe zijn de leerlingen die in 2018-2019 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 40,8% op het vwo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 59,1% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 65,1% op het vwo.School: van alle examenleerlingen zit 34,9% op het havo.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 65,1% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 34,9% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 61,0% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 39,0% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 57,7% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 42,3% op het havo.
Hoe zijn de bovenbouwleerlingen verdeeld over de verschillende vwo-typen in 2019-2020?
81,6% Atheneum leerlingen.18,4% Gymnasium leerlingen.
Hoe zijn de bovenbouwleerlingen verdeeld over de verschillende vwo-typen de afgelopen jaren?
18,4% Gymnasium leerlingen in 2019-2020.18,4% Gymnasium leerlingen in 2019-2020.20,4% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.20,4% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.21,7% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.21,7% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.81,6% Atheneum leerlingen in 2019-2020.81,6% Atheneum leerlingen in 2019-2020.79,6% Atheneum leerlingen in 2018-2019.79,6% Atheneum leerlingen in 2018-2019.78,3% Atheneum leerlingen in 2017-2018.78,3% Atheneum leerlingen in 2017-2018.18,4% Gymnasium leerlingen in 2019-2020.20,4% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.21,7% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.81,6% Atheneum leerlingen in 2019-2020.79,6% Atheneum leerlingen in 2018-2019.78,3% Atheneum leerlingen in 2017-2018.