Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Onze school beschikt op dit moment over een  opgeleide intern begeleider. We hebben deskundigheid op het gebied van ICT en  een deskundige CLS-coach (coöperatieve leerstrategieën). We hebben verder ervaring op het gebied van diabetici en we hebben collega’s die cursussen/nascholing hebben gevolgd op  deelgebieden van autisme en andere behoeften (zie hiervoor pagina 18 van het bijgevoegde document).
Op het  gebied van autisme, ADHD en dyslexie dient er een basale kennis bij iedere  leerkracht aanwezig te zijn. Binnen ons kleine team is dat op orde en  faciliteert de intern begeleider ondersteuning naar behoefte.
Binnen ons onderwijssysteem, denkend aan  coöperatieve leerstrategieën, treffen we voorzieningen om ook kinderen met  specifieke onderwijsbehoeften op te vangen. We werken in bewust gekozen  homogene en heterogene groepen en ook groepsdoorbrekend. Hierdoor worden  zoveel mogelijk kinderen uitgedaagd binnen alle competentiegebieden.       
Wij hebben een goed invalidentoilet en onsgebouw is rolstoelvriendelijk. Wij hebben meubilair, dat dynamisch inzetbaar is.   
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Dyslexiespecialist
6
Intern begeleider
6
Remedial teacher
4